Tags:

thư viện tạ quang bửu

Trường đại học rộng nhất trung tâm Hà Nội, sinh viên phải tra bản đồ để tìm đường

Trường đại học rộng nhất trung tâm Hà Nội, sinh viên phải tra bản đồ để tìm đường

Không chỉ rộng, Đại học Bách Khoa Hà Nội còn là cái nôi sản sinh ra nhiều nhà lãnh đạo, nắm giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước.