Tags:

thực nghiệm hóa học

Hà Tĩnh: Nữ sinh bị rách giác mạc trong giờ thí nghiệm Hóa học

Hà Tĩnh: Nữ sinh bị rách giác mạc trong giờ thí nghiệm Hóa học

Trong lúc đang theo dõi thầy giáo thực nghiệm chất hóa học, một nữ sinh tại Hà Tĩnh bị rách giác mạc do chất hóa học phản ứng gây nổ bình thủy tinh.