Tags:

Thương Ngày Nắng Về tập 31

Thương Ngày Nắng Về: Phản ứng gây sốc của bà Nhung sau khi thấy chiếc vòng của Trang

Thương Ngày Nắng Về: Phản ứng gây sốc của bà Nhung sau khi thấy chiếc vòng của Trang

Thương Ngày Nắng Về tập 31 hé lộ tình huống bà Nhung phát hiện ra chiếc vòng kỷ vật mà Trang đang đeo.