Tags:

Thủy cung Lotte World Hà Nội

Trải nghiệm: Thủy cung lớn nhất Thủ đô có gì độc - lạ?

Trải nghiệm: Thủy cung lớn nhất Thủ đô có gì độc - lạ?

Thủy cung Lotte World Hà Nội (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) vừa đi vào hoạt động được giới thiệu có 2 điều đặc biệt.