• Mới cập nhật:
Tags:

tiêm miễn phí

Sẽ tiến tới Nhà nước đảm bảo người dân được tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí

Sẽ tiến tới Nhà nước đảm bảo người dân được tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí
Về cơ bản việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ tiến tới Nhà nước đảm bảo người dân được tiêm miễn phí giống như tiêm chủng các vaccine phòng chống dịch bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Bên cạnh đó, vẫn có một phần nhỏ là vaccine dịch vụ dành cho những người có khả năng chi trả.