Tiền thưởng dịp lễ Quốc khánh 2022, có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Luật sư Phạm Thanh Hữu
01/09/2022 - 12:01
Tiền thưởng dịp lễ Quốc khánh 2022, có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Ảnh minh họa

"Dịp lễ Quốc khánh năm nay, công ty thưởng cho người lao động từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng (dựa vào kết quả làm việc), khoản tiền này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?", Anh Huy (TPHCM)

Về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT) tư vấn như sau:

Pháp luật hiện hành không có quy định chi tiết về tiền thưởng dịp lễ Quốc khánh. Tuy nhiên, xét về bản chất, tiền thưởng dịp lễ Quốc khánh là khoản thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019. Khoản thưởng này được người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Như vậy, tiền thưởng dịp lễ Quốc khánh là khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012, năm 2014 và năm 2020) thì thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, người lao động nhận tiền thưởng dịp lễ Quốc khánh năm 2022 phải có trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Căn cứ khoản 2 Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân, biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được quy định như sau:

- Phần thu nhập tính thuế đến 60 triệu đồng/năm (đến 5 triệu đồng/tháng): thuế suất 5%.

- Phần thu nhập tính thuế trên 60 triệu đồng - 120 triệu đồng/năm (trên 5 triệu đồng - 10 triệu đồng/tháng): thuế suất 10%.

- Phần thu nhập tính thuế trên 120 triệu đồng - 216 triệu đồng/năm (trên 10 triệu đồng - 18 triệu đồng/tháng): thuế suất 15%.

- Phần thu nhập tính thuế trên 216 triệu đồng - 384 triệu đồng/năm (trên 18 triệu đồng - 32 triệu đồng/tháng): thuế suất 20%.

- Phần thu nhập tính thuế trên 384 triệu đồng - 624 triệu đồng/năm (trên 32 triệu đồng - 52 triệu đồng/tháng): thuế suất 25%.

- Phần thu nhập tính thuế trên 624 triệu đồng - 960 triệu đồng/năm (trên 52 triệu đồng - 80 triệu đồng/tháng): thuế suất 30%.

- Phần thu nhập tính thuế trên 960 triệu đồng/năm (trên 80 triệu đồng/tháng): thuế suất 35%.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm