• Mới cập nhật:

Luật và Đời

Tiền thưởng Tết Âm lịch của cán bộ, công chức, viên chức được quy định như thế nào?

Luật sư Phạm Thanh Hữu 09/12/2022 - 11:49 (GMT+7)

Ảnh minh họa

"Tiền thưởng Tết Âm lịch Quỹ Mão 2023 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quy định như thế nào?", Thu Trâm (TP Hồ Chí Minh).

Về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT) tư vấn như sau:

Theo điểm a khoản 3.1 mục 3 Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu khi thiết kế cơ cấu tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) phải bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Quốc hội quyết định chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương trong năm 2023. Do đó, đối với tiền thưởng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:

(i) Theo khoản 2 Điều 12 Luật Cán bộ, công chức 2008, cán bộ, công chức được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

(ii) Theo khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật Viên chức 2010, viên chức được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

(iii) Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, cho đến thời điểm hiện tại, pháp luật chưa có quy định riêng về tiền thưởng Tết Âm lịch; pháp luật không bắt buộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải thưởng Tết Âm lịch cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Do đó, đối với dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có được nhận tiền thưởng Tết Âm lịch hay không phụ thuộc vào quỹ tiền lương/thưởng, quy chế/quy định, thỏa thuận trước đó của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Nếu được thưởng Tết thì hình thức thưởng (tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác) theo quy định của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm