• Mới cập nhật:
Tags:

tiếp nhận

Nhiều doanh nghiệp và tổ chức tôn giáo chung tay đóng góp chống dịch Covid-19

Nhiều doanh nghiệp và tổ chức tôn giáo chung tay đóng góp chống dịch Covid-19
Chiều 15/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP đã tổ chức lễ tiếp nhận nhu yếu phẩm, vật tư y tế do các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo đóng góp, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Cách điều chỉnh thông tin trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 của TPHCM

Cách điều chỉnh thông tin trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 của TPHCM
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo thay đổi phương thức tiếp nhận thông tin điều chỉnh trên Sổ Sức khỏe điện tử. Cụ thể, đóng kênh tiếp nhận của Trung tâm và thực hiện tiếp nhận thông tin điều chỉnh thông qua Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19.