• Mới cập nhật:
Tags:

tiếp quản thủ đô

Ký ức ngày tiếp quản Thủ đô

Ký ức ngày tiếp quản Thủ đô
Cảm xúc về những ngày mùa thu năm 1954 cách đây 64 năm - ngày Hà Nội đón Đoàn quân Việt Minh từ chiến khu Việt Bắc về tiếp quản Thủ đô từ tay quân Pháp vẫn còn vẹn nguyên trong nhiều cựu binh và người dân đất Thăng Long.

Những người phụ nữ đầu tiên trong ngày về tiếp quản Thủ đô

Những người phụ nữ đầu tiên trong ngày về tiếp quản Thủ đô
Ký ức về ngày tiếp quản Thủ đô hơn 60 năm trước dường như vẫn sống mãi trong tâm trí bà Trần Tú Lan, một trong những cán bộ đầu tiên về tiếp quản Hà Nội và bà Nguyễn Thị Ngọc Xuyến, nghệ sĩ của đoàn văn công Tổng cục Chính trị.