• Mới cập nhật:
Tags:

tiêu dùng bền vững

Cơ hội phát triển của tiêu dùng xanh, bền vững

Cơ hội phát triển của tiêu dùng xanh, bền vững
Dịch Covid-19 mang lại nhiều khó khăn nhưng cũng là cơ hội để doanh nghiệp và người tiêu dùng thay đổi thói quen, hướng tới tiêu dùng bền vững, vì sự an toàn của chính bản thân mình và cộng đồng.

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2021: Từ chối sử dụng sản phẩm tác động tiêu cực tới môi trường

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2021: Từ chối sử dụng sản phẩm tác động tiêu cực tới môi trường
Đại dịch Covid-19 đã cho thấy, nhu cầu của con người là vô hạn trong khi nguồn lực của Trái Đất là có hạn. Vì vậy, cần phải thúc đẩy tiêu dùng bền vững để bảo vệ môi trường sống. "Kinh doanh trách nhiệm - Tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới" được lựa chọn là chủ đề của Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021.