Tags:

tin nhắn thương hiệu

Cảnh giác với tin nhắn mạo danh các thương hiệu lớn để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác với tin nhắn mạo danh các thương hiệu lớn để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Làm cách nào để phân biệt và phòng tránh các tin nhắn giả mạo các thương hiệu của tổ chức, cá nhân được gửi đến số điện thoại của bạn để giới thiệu, quảng bá sản phẩm?