• Mới cập nhật:
Tags:

tinh thần đổi mới sáng tạo

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Rất mong tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng của phụ nữ thấm đẫm trong từng cán bộ Hội

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Rất mong tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng của phụ nữ thấm đẫm trong từng cán bộ Hội
Sáng nay (2/7), Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII sau 1,5 ngày làm việc, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã định hướng các nội dung quan trọng, như tập trung góp ý các dự thảo Luật sắp trình Quốc hội liên quan tới quyền lợi phụ nữ, trẻ em; Chủ động nắm bắt tư tưởng cán bộ, hội viên; Tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Tham mưu với cấp ủy, chính quyền, đề xuất các chính sách dành cho phụ nữ, trẻ em…