• Mới cập nhật:
Tags:

Tôi và thế giới 8 tỉ người

Dân số toàn cầu đạt 8 tỉ người vào hôm nay: Xây dựng một thế giới với những con người kiên cường

Dân số toàn cầu đạt 8 tỉ người vào hôm nay: Xây dựng một thế giới với những con người kiên cường
“Chúng ta cần xây dựng một thế giới với 8 tỉ con người kiên cường, một thế giới đề cao quyền và lựa chọn của mỗi cá nhân, mang đến những khả năng vô hạn - khả năng cho con người, xã hội và hành tinh chung của chúng ta phát triển và thịnh vượng”, bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam chia sẻ.