• Mới cập nhật:
Tags:

tổng biên chế

Tổng biên chế công chức năm 2020 được phê duyệt là hơn 253 nghìn

Tổng biên chế công chức năm 2020 được phê duyệt là hơn 253 nghìn
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1066/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.