Tags:

tranh nguyễn quang thiều

“Con mắt thơ” của Nguyễn Quang Thiều trong tranh

“Con mắt thơ” của Nguyễn Quang Thiều trong tranh

Chất thơ ẩn náu trong từng bức họa, bộc lộ rõ “con mắt thơ” của Nguyễn Quang Thiều trong tranh – đó là đánh giá của Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn về triển lãm tranh “Người thổi sáo”.