• Mới cập nhật:
Tags:

trẻ em trên dải gaza

Số phận bi thương của trẻ em trên Dải Gaza

Số phận bi thương của trẻ em trên Dải Gaza
Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), trẻ em tại Gaza đã trải qua 3 cuộc xung đột lớn trong thập kỷ vừa qua. Tình hình căng thẳng tại Dải Gaza vẫn tiếp diễn khiến các bệnh viện trong tình trạng quá tải với hàng chục nghìn người bị thương nằm điều trị, trong đó có hơn 1.000 trẻ em.