Tags:

triển lãm ngành sữa

Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 4 quy tụ gần 200 gian hàng

Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 4 quy tụ gần 200 gian hàng

Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 4 tại Việt Nam quy tụ gần 200 gian hàng là các thương hiệu, sản phẩm của các tổ chức, doanh nghiệp đến từ quốc gia và vùng lãnh thổ.