• Mới cập nhật:
Tags:

trình độ ngoại ngữ

Từ 1/8, bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với công chức

Từ 1/8, bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với công chức
Bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với công chức; Áp dụng khung giá nước sinh hoạt mới; 3 trường hợp dừng cấp trợ cấp xã hội hằng tháng; Ban hành hộ chiếu có gắn chip… là các chính sách tiêu biểu có hiệu lực từ ngày 1/8/2021.

Rà soát điều kiện bắt buộc của các loại chứng chỉ, tránh lãng phí

Rà soát điều kiện bắt buộc của các loại chứng chỉ, tránh lãng phí
Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư sửa đổi về chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập, theo đó không quy định vấn đề chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.