Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký lại giấy khai sinh

Nhân Sơn
24/09/2022 - 14:02
Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký lại giấy khai sinh

Làm thủ tục về hộ tịch tại UBND cấp xã. Ảnh: Sơn Hà

Căn cứ theo quy định tại tiểu mục 17 Mục II Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1872/QĐ-BTP, thủ tục đăng ký lại khai sinh gồm các bước với các giấy tờ sau:
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm