Tags:

trung tâm sài gòn

Kỷ niệm 20 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:
Trịnh, của một thời và mãi mãi

Kỷ niệm 20 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Trịnh, của một thời và mãi mãi

Có những cảm nhận về một con người, không cần trống giong cờ mở. Với người ít nói, nhẹ nhàng như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, viết về kỷ niệm cũng không phải quá dễ…