Tags:

từ chối công việc

Cách xử lý của Gen Z khi muốn từ chối việc sếp giao

Cách xử lý của Gen Z khi muốn từ chối việc sếp giao

Tiền bạc không còn là mục đích làm việc cao nhất của gen Z. Thế hệ người lao động này sẵn sàng từ chối làm thêm giờ, không chấp nhận những chỉ đạo vô lý từ cấp trên và từ bỏ những nhà quản lý hứa suông.

Minh Tú: Không cố dạy ai cách yêu ở "Người ấy là ai"

Minh Tú: Không cố dạy ai cách yêu ở "Người ấy là ai"

Minh Tú cho biết chỉ đưa ra quan điểm với nữ chính chứ không cố áp đặt suy nghĩ khi tham gia show Người ấy là ai.