• Mới cập nhật:
Tags:

tự chủ đại học - đổi mới và sáng tạo

Tự chủ đại học không có nghĩa là các trường phải 'tự bơi'

Tự chủ đại học không có nghĩa là các trường phải 'tự bơi'
Chia sẻ về chủ đề “Tự chủ đại học - Đổi mới và sáng tạo”, một xu hướng tất yếu ở các quốc gia trên thế giới và cũng như ở Việt Nam hiện nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh giáo dục và y tế là hai lĩnh vực rất quan trọng của mỗi quốc gia.