• Mới cập nhật:
Tags:

từ trang trại - nhà máy đến trường học

Sữa học đường từ trang trại - nhà máy đến trường học

Sữa học đường từ trang trại - nhà máy đến trường học
Nhiều phụ huynh an tâm khi Vinamilk trúng thầu và trở thành nhà cung cấp cho chương trình Sữa học đường Hà Nội và một số tỉnh thành phố khác. Vậy thực tế sữa học đường được sản xuất như thế nào? Đội ngũ các nhà quản lý giáo dục, giáo viên và phụ huynh 1 số trường học đã có 48h để trải nghiệm trực tiếp quy trình này.