Tags:

tương tác thuốc

Phòng khám chống độc đầu tiên của phía Nam đi vào hoạt động

Phòng khám chống độc đầu tiên của phía Nam đi vào hoạt động

Bệnh viện Chợ Rẫy (TPCHM) vừa đưa vào hoạt động Phòng khám Chống độc tại khoa Khám bệnh của bệnh viện. Đây là phòng khám chống độc đầu tiên ở khu vực phía Nam, được xem là nền tảng bền vững cho việc thành lập Trung tâm chống độc - Bệnh viện Chợ Rẫy.