Tags:

ứng dụng Lim Health Go

Đặt hẹn và nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 qua ứng dụng trên smartphone

Đặt hẹn và nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 qua ứng dụng trên smartphone

Tiện ích mới của ứng dụng Lim Health Go được Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM) triển khai giúp người dân chủ động hơn trong việc đặt hẹn xét nghiệm SAR-CoV-2, giữ được suất hẹn, đồng thời giảm thời gian phải chờ đợi, hạn chế tập trung đông người ở bệnh viện.