Tags:

vận động viên trượt tuyết

"Thiên thần trượt tuyết" được "nuôi thả", tập trung bồi dưỡng sở thích

"Thiên thần trượt tuyết" được "nuôi thả", tập trung bồi dưỡng sở thích

Quá trình trưởng thành và tính cách của 'thiên thần trượt tuyết' Cốc Ái Lăng gắn liền với người mẹ tài năng - Cốc Yến.