• Mới cập nhật:
Tags:

vay vốn hộ nghèo

362 ngàn hộ dân Tây Nguyên thoát nghèo nhờ nguồn vốn ưu đãi

362 ngàn hộ dân Tây Nguyên thoát nghèo nhờ nguồn vốn ưu đãi
Nguồn vốn ưu đãi với hơn 20 chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách về với bà con các dân tộc Tây Nguyên đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Trong đó, gần 2,3 triệu lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn; đã có 362 ngàn hộ thoát nghèo.

Hội LHPNVN tiếp tục dẫn đầu về ủy thác cho vay vốn hộ nghèo

Hội LHPNVN tiếp tục dẫn đầu về ủy thác cho vay vốn hộ nghèo
Hội nghị giao ban Ngân hàng chính sách và các tổ chức chính trị - xã hội chiều 25/1, Hội LHPNVN tiếp tục dẫn đầu nhiều tiêu chí về việc thực hiện ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách.