• Mới cập nhật:

Chắp cánh cho khát vọng khởi nghiệp của phụ nữ Việt Nam

PV
Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" (gọi tắt là Đề án 939) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu nhằm hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng để tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ. Sau 5 năm triển khai Đề án 939, bước đầu đã thay đổi cách nghĩ của phụ nữ, mạnh dạn thay đổi thói quen sản xuất nhỏ lẻ, chú trọng xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và áp dụng khoa học kỹ thuật, qua đó đã góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống gia đình và thể hiện rõ nét hơn vai trò, vị thế trong gia đình và ngoài xã hội; thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn