• Mới cập nhật:

“Khát vọng phù sa”

PNVN
Với nhiệm vụ nghiên cứu để xây dựng, ban hành và lãnh đạo thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch, quyết định nhằm vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đại diện cho Hội và các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trong hệ thống chính trị... Ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, Ban Chấp hành luôn làm tốt vai trò đầu tàu, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam trở thành nòng cốt của phong trào phụ nữ, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng và nhân dân giao phó.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn