• Mới cập nhật:

Nước là nguồn tài nguyên vô giá nhưng không phải vô tận

Hội LHPN Việt Nam
Nước có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống. Nước là nguồn tài nguyên vô giá nhưng không phải vô tận. Vì vậy việc tiết kiệm nước là một trong những vấn đề đặt ra trên toàn cầu.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn