• Mới cập nhật:
Tags:

việc làm có ích

U80 sống vui khỏe vì làm việc mang tính kỷ luật

U80 sống vui khỏe vì làm việc mang tính kỷ luật
Bác tôi còn là người thực sự nhẫn nại, khiêm tốn và hào phóng. Với từng lời khuyên của mọi người, dù không đồng ý với họ, bác vẫn nhẫn nại lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt ấy. Còn với những lời khen, bác lại khiêm tốn đón nhận.