Vietcombank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2024

VCB News
28/04/2024 - 18:58
Vietcombank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2024

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024

Sáng 27/04/2024, tại Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank (khu đô thị Ecopark, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) , Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ - Đại hội) lần thứ 17, năm 2024.

Tới dự Đại hội, có ông Lê Anh Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, NHNN Việt Nam; ông Đặng Duy Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, NHNN Việt Nam; bà Lê Thị Dung - Phó Cục trưởng Cục I, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN Việt Nam, ông Nguyễn Quang Đức - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; ông Đặng Trần Thủy - Kiểm tra viên chính Vụ Địa bàn VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, ông Phạm Hồng Kiên - Phó Trưởng phòng An ninh tiền tệ, Cục A04, Bộ Công an, bà Đặng Phương Hà - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Ernst và Young Việt Nam.

Cùng dự có các ông/bà là đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương; cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN; Phòng quản lý các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng - NHNN Chi nhánh Hà Nội; cán bộ phòng 8, Cục C03 Bộ Công an; cán bộ phòng 4, Cục A04 Bộ Công an.

Về Vietcombank có: Ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT phụ trách HĐQT; ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; các ông bà là Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Điều hành, Trưởng và Thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng/Phụ trách các đơn vị tại TSC và Ban/Bộ phận của TSC tại các khu vực; các ông/bà là Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc các Công ty, Ngân hàng con trực thuộc Vietcombank; Trưởng Văn phòng đại diện của Vietcombank ở trong và ngoài nước. Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của các Quý cổ đông là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân đã đặt niềm tin, đồng hành và cùng phát triển với Vietcombank.

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Chủ tọa Đại hội gồm: Ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT phụ trách HĐQT, Chủ toạ; ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên; ông Lê Anh Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, NHNN Việt Nam, Thành viên; ông Nguyễn Mỹ Hào - Thành viên HĐQT, Thành viên; bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc, Thành viên.

Vietcombank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2024- Ảnh 1.

Ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT phụ trách HĐQT, phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024

Tại Đại hội, cổ đông đã nghe ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT phụ trách HĐQT, trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024; ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024; ông Lại Hữu Phước - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.

Đại hội cũng đã xem xét các nội dung quan trọng khác gồm: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2025 - 2026; Tờ trình về Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Vietcombank giai đoạn 2021 - 2025.

Tại Đại hội, Ban Chủ tọa đã nhận được nhiều ý kiến từ các cổ đông và toàn bộ các ý kiến đã được Ban Chủ tọa giải đáp đầy đủ, rõ ràng.

Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, Vietcombank tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí dẫn đầu ngành ngân hàng về chất lượng và hiệu quả hoạt động. Đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản đạt hơn 1,84 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt ~1,28 triệu tỷ đồng, tăng 10,8% so với cuối năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt ~ 41.244 tỷ đồng, tăng ~10% so với năm 2022. Nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,99% - thấp nhất trong số các Tổ chức tín dụng quy mô lớn, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu nội bảng đạt ~227%, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Vietcombank tiếp tục là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước (hơn 11.600 tỷ đồng), lần thứ 8 liên tiếp được đánh giá là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam, lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh là Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động. Không chỉ vững vàng ở vị trí doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam, Vietcombank đã tiếp tục được ghi danh trong Danh sách100 ngân hàng có quy mô vốn hóa lớn nhất toàn cầu.

Năm 2023 là năm đầu tiên Vietcombank lọt vào Top 20 Doanh nghiệp có Chỉ số Phát triển bền vững (VNSI) tốt nhất thị trường chứng khoán năm 2023. Có mặt trong Top 20 VNSI năm 2023 là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Vietcombank trong các cam kết góp sức cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện chiến lược phát triển bền vững, đề cao tính minh bạch, trách nhiệm và kiến tạo giá trị chung cho cộng đồng.

Đặc biệt, trong năm 2023, Vietcombank đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động nhân kỷ niệm 60 năm thành lập (01/04/1963-01/04/2023) để ghi nhận những đóng góp bền bỉ của Vietcombank cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt hơn 6 thập kỷ qua.

Vietcombank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2024- Ảnh 2.

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024

Định hướng hoạt động năm 2024, tiếp tục phương châm hành động "Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững" và quan điểm chỉ đạo, điều hành "Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo", trên cơ sở Chiến lược phát triển Vietcombank đến năm 2025, tầm nhìn 2030, toàn hệ thống Vietcombank tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau: Tổng tài sản tăng 8% và điều chỉnh phù hợp với mức tăng trưởng tín dụng được giao, huy động vốn TT1 tăng 8% và điều chỉnh phù hợp với mức tăng trưởng tín dụng được giao, tăng trưởng tín dụng theo Công văn số 3543/NHNN-TCKT ngày 24/4/2024 của NHNN (mức giao tăng trưởng tối đa 15,93%) và thực hiện theo thông báo của NHNN, tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN kiếm soát ở mức dưới 1,5%, lợi nhuận trước thuế thực hiện theo phê duyệt của NHNN.

Sau 1/2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 17 của Vietcombank đã kết thúc các chương trình nghị sự. Biên bản và Nghị quyết Đại hội với nhiều nội dung quan trọng đã được 100% cổ đông tham dự họp thông qua.

Vietcombank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2024- Ảnh 3.

Ban Chủ toạ và các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung họp

Với nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV trong toàn hệ thống, Vietcombank sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao trong năm 2024, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược của Vietcombank đến năm 2025 và tầm nhìn 2030, tiếp tục khẳng địnhvị trí số 1 tại Việt Nam, đứng trong 200 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 700 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, có đóng góp lớn vào sự phát triển của Việt Nam.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm