• Mới cập nhật:
Tags:

vĩnh phúc chống dịch covid-19

Phụ nữ Vĩnh Phúc chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19

Phụ nữ Vĩnh Phúc chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đầu tiên có ca mắc mới trong làn sóng dịch lần thứ 4. Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, chung tay phòng chống dịch bệnh.