Tags:

Visionary CEO of the Year – Nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc.

Nữ doanh nhân Việt Nam được trao giải Nhà Lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc

Nữ doanh nhân Việt Nam được trao giải Nhà Lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc

Với những đóng góp không ngừng nghỉ phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn trên nền tảng phát triển bền vững, Anh hùng Lao động Thái Hương, với vai trò Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á và Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ Việt Nam, là nhà lãnh đạo duy nhất được trao giải Visionary CEO of the Year - Nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc.