Tags:

vịt mini

Xu hướng nuôi vịt bé như nắm tay làm thú cưng, nhìn giá tiền nhiều người phải thảng thốt "hơn cả tháng lương"

Xu hướng nuôi vịt bé như nắm tay làm thú cưng, nhìn giá tiền nhiều người phải thảng thốt "hơn cả tháng lương"

Sở thích này bắt nguồn từ Trung Quốc và đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam.