Tags:

VNeID

Cư trú tại Hà Nội, cần cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID, có mất phí không?

Cư trú tại Hà Nội, cần cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID, có mất phí không?

Người dân cư trú tại Hà Nội, có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID sẽ được hỗ trợ phí.

Từ 1/7, chỉ sử dụng tài khoản VNeID thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Từ 1/7, chỉ sử dụng tài khoản VNeID thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024.

Hướng dẫn cài đặt Ứng dụng định danh điện tử VNeID trên điện thoại thông minh

Hướng dẫn cài đặt Ứng dụng định danh điện tử VNeID trên điện thoại thông minh

Ứng dụng định danh điện tử VNeID có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, giúp thực hiện nhanh các dịch vụ công trực tuyến và nhiều tiện ích khác..

Người dân có thể dùng tài khoản định danh điện tử làm thủ tục lên máy bay, khám chữa bệnh

Người dân có thể dùng tài khoản định danh điện tử làm thủ tục lên máy bay, khám chữa bệnh

Người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID thay thế căn cước công dân gắn chíp và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng này như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế và sử dụng để lên máy bay.