Tags:

Vợ chồng kiện tướng dancesport

Vợ chồng kiện tướng dancesport tổ chức tiệc ý nghĩa cho con gái mới chào đời

Vợ chồng kiện tướng dancesport tổ chức tiệc ý nghĩa cho con gái mới chào đời

Giống như với con trai cả Kubi Minh Cường và con gái thứ hai Anna Vương Diễm, Khánh Thi và Phan Hiển cũng đặt tên tiếng Anh cho con gái mới chào đời.