Tags:

vợ Đạt Villa

Đạt Villa và bạn gái người Indonesia chuẩn bị kết hôn

Đạt Villa và bạn gái người Indonesia chuẩn bị kết hôn

Được biết gia đình Đạt Villa đã sang Indonesia để gặp mặt và nói chuyện với nhà gái.