• Mới cập nhật:
Tags:

vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bố trí 95.000 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Bố trí 95.000 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia
Cho ý kiến tại phiên họp thứ 11 về phân bổ vốn ngân sách thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, lãnh đạo Quốc hội đề nghị phân bổ cần có trọng tâm, trọng điểm, địa bàn nào khó khăn, cần thiết thì phải đầu tư nhưng không dàn trải, đầu tư những gì người dân được hưởng lợi ngay.

Ưu tiên khen thưởng lao động, người sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ưu tiên khen thưởng lao động, người sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Đại biểu Quốc hội Nàng Xô Vi (Kon Tum) đã kiến nghị như vậy khi góp ý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) tại Quốc hội ngày 28/10.