Tags:

vùng nguy cơ cao

 Cho trẻ dưới 5 tuổi tại các vùng nguy cơ cao uống vắc xin bại liệt bổ sung

Cho trẻ dưới 5 tuổi tại các vùng nguy cơ cao uống vắc xin bại liệt bổ sung

Cùng với các nước Khu vực Tây Thái Bình Dương, Việt Nam đã thanh toán bệnh bại liệt từ năm 2000. Tuy nhiên, bệnh bại liệt vẫn chưa được thanh toán trên quy mô toàn cầu.