• Mới cập nhật:
Tags:

vùng quê đáng sống

Triển khai ngay Chương trình áo ấm mùa đông cho người già và trẻ em vùng cao

Triển khai ngay Chương trình áo ấm mùa đông cho người già và trẻ em vùng cao
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai ngay Chương trình áo ấm mùa đông cho người già và trẻ em ở vùng cao; tổ chức các hội thảo chuyên đề về công tác giảm nghèo trong năm 2019; đánh giá chuẩn nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cho đối tượng là trẻ em.