Tags:

Xét nghiệm Covid-19 ở Hà Nội

Xét nghiệm Covid-19 ở Hà Nội: Trẻ em bao nhiêu tuổi thì phải xét nghiệm?

Xét nghiệm Covid-19 ở Hà Nội: Trẻ em bao nhiêu tuổi thì phải xét nghiệm?

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu không bắt buộc xét nghiệm đối với trẻ em dưới 12 tuổi, trừ những trường hợp có biểu hiện nghi mắc Covid-19.