• Mới cập nhật:
Tags:

xuất cấp gạo

Xuất cấp hơn 4.880 tấn gạo cho 3 tỉnh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Xuất cấp hơn 4.880 tấn gạo cho 3 tỉnh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 2044/QĐ-TTg chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.880,295 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh, Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

Xuất cấp gạo hỗ trợ người dân Quảng Trị gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội

Xuất cấp gạo hỗ trợ người dân Quảng Trị gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1680/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Xuất cấp gạo và hàng dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh phòng, chống dịch Covid-19

Xuất cấp gạo và hàng dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh phòng, chống dịch Covid-19
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký các Quyết định số 1499/QĐ-TTg và 1500/QĐ-TTg xuất cấp gạo, nhà bạt, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Sóc Trăng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xuất cấp hơn 230 tấn gạo cho tỉnh Đắk Nông

Xuất cấp hơn 230 tấn gạo cho tỉnh Đắk Nông
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 230,475 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Nông để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019.

Xuất cấp 480 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Quảng Trị

Xuất cấp 480 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Quảng Trị
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 662/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019.

Xuất cấp gạo cho 2 tỉnh Đắk Lắk, Thanh Hóa

Xuất cấp gạo cho 2 tỉnh Đắk Lắk, Thanh Hóa
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.030,41 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho 2 tỉnh: Đắk Lắk, Thanh Hóa để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019.

Xuất cấp gạo cho các tỉnh Lai Châu, Gia Lai, Hòa Bình, Lạng Sơn, Điện Biên

Xuất cấp gạo cho các tỉnh Lai Châu, Gia Lai, Hòa Bình, Lạng Sơn, Điện Biên
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 2.537,01 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 5 địa phương để hỗ trợ cứu đói trong thời gian giáp hạt năm 2019.