Tags:

Ý Yên, Nam Định

Bố mất sớm, mẹ và em gái tâm thần, mong được giúp đỡ để em trai không bị thất học

Bố mất sớm, mẹ và em gái tâm thần, mong được giúp đỡ để em trai không bị thất học

Trước khi mất, người cha chỉ kịp nói "tao mà chết thì mày khổ", rồi từ đó Hiển nghỉ học, bước về phía trước mà không còn cha, giờ đây mẹ và em gái lại bị tâm thần...