• Mới cập nhật:

Văn hóa - Giải trí

Yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng các cuộc thi người đẹp, người mẫu

PV 30/09/2022 - 00:29 (GMT+7)

Đơn vị tổ chức Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 đã bị phạt 20 triệu đồng do hành vi tổ chức cuộc thi không đúng với đề án được cấp phép.

Đó là một nội dung trong Chỉ thị số 274 mà Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ký ban hànhvề tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch.

Kiểm tra, theo dõi việc tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu

Bộ trưởng Bộ VHTTDL yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn: Tổ chức thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và các quy định pháp luật có liên quan, chú trọng việc tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ được phân cấp theo quy định của pháp luật trong chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp, người mẫu;

Kiểm tra, theo dõi việc tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu diễn ra nhiều vòng ở nhiều địa phương và ở những địa phương có nhiều cuộc thi; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức hoạt động chuyên môn; thiết lập cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý về hoạt động nghệ thuật biểu diễn;

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời (triển khai giải pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để gỡ bỏ, ngăn chặn...) đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp, người mẫu trên không gian mạng có vi phạm.

Yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng các cuộc thi người đẹp, người mẫu  - Ảnh 1.

Đơn vị tổ chức Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 đã bị phạt 20 triệu đồng do hành vi tổ chức cuộc thi không đúng với đề án được cấp phép.

Các địa phương quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng các cuộc thi người đẹp, người mẫu 

Bộ trưởng Bộ VHTTDL cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

Quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng các cuộc thi người đẹp, người mẫu trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp trong quản lý đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu có quy mô lớn, có yếu tố nước ngoài, liên quan đến công tác dân tộc, bình đẳng giới, trẻ em, được tổ chức nhiều vòng ở nhiều địa phương; thẩm định chặt chẽ hồ sơ (trong đó rà soát kỹ Đề án bảo đảm tính thống nhất, phù hợp thuần phong, mỹ tục của dân tộc, văn hóa truyền thống, phù hợp với lứa tuổi, giới tính và điều kiện thực tiễn của địa phương) trước khi tham mưu chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu; tăng cường kiểm tra, theo dõi sau khi cấp văn bản chấp thuận, kiên quyết dừng cuộc thi người đẹp, người mẫu, chỉ đạo việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng, hủy kết quả cuộc thi trong trường hợp có vi phạm pháp luật.

Nguồn: Bộ VHTTDL
Từ khóa: # Thi hoa hậu
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm