• Mới cập nhật:
Tags:

100 năm quyền bầu cử

Bước tiến nữ quyền và cảm hứng đấu tranh của phái nữ Mỹ

Bước tiến nữ quyền và cảm hứng đấu tranh của phái nữ Mỹ
Sự kiện chuẩn bị tròn 100 năm phụ nữ Mỹ được quyền đi bầu cử đang truyền cảm hứng cho tinh thần đấu tranh mạnh mẽ trong năm 2019. Đây là năm phụ nữ Mỹ sẵn sàng đương đầu, dấn thân, sẵn sàng giành lấy những vị thế cao trên chính trường, kể cả chạy đua vào chiếc ghế chủ Nhà Trắng.