• Mới cập nhật:
Tags:

2 khâu đột phá

Phụ nữ Quân đội: Nửa nhiệm kỳ tiếp tục đẩy mạnh 2 khâu đột phá

Phụ nữ Quân đội: Nửa nhiệm kỳ tiếp tục đẩy mạnh 2 khâu đột phá
Ngày 26/9, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 và Chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội 5 năm (2016-2021).