• Mới cập nhật:

Xã hội

7 nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị lần thứ 9 Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Chung Quốc Hưng 10/07/2020 - 10:49 (GMT+7)

Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ngày 10/7/2020, tại huyện Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 9 Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cùng Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên, các Phó Chủ tịch Trần Thị Hương, Bùi Thị Hòa, Đỗ Thị Thu Thảo chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần thứ 9 Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam được tổ chức để triển khai lấy ý kiến các Ủy viên Đoàn Chủ tịch vào một số nội dung dự thảo văn bản, kế hoạch cho Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10, khóa XII Hội LHPN Việt Nam dự kiến tổ chức vào cuối năm 2020.

Các đại biểu dự hội nghị tham gia thảo luận, góp ý các dự thảo: 

+ Kế hoạch thực hiện Kết Luận số 62-KL/TW, ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; 

+ Tờ trình kèm theo Dự thảo Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035; 

+ Dự thảo nội dung Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em" (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gia đoạn 2021 – 2030); 

+ Dự thảo Kế hoạch Hội LHPN Việt Nam tham gia bầu cử Quốc hội Khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

+ Dự thảo Kế hoạch chỉ đạo Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

+ Dự thảo Kế hoạch của các tiểu ban Đại hội Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII (Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tuyền truyền); 

+ Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên yêu cầu các đại biểu tham gia hội nghị phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến thiết thực để hội nghị đạt kết quả tốt

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên yêu cầu các đại biểu tham gia hội nghị phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến thiết thực để hội nghị đạt kết quả tốt

Bà Trần Thu Thủy (UV Đòan Chủ tịch, Chánh VP Hội LHPN Việt Nam) góp ý về Kế hoạch Thực hiện Thông báo KL số 160-TB/TW ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị

Bà Trần Thu Thủy (UV Đòan Chủ tịch, Chánh VP Hội LHPN Việt Nam) góp ý về Kế hoạch Thực hiện Thông báo KL số 160-TB/TW ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị

Bà Nguyễn Thanh Cầm (UV Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp, Hội LHPN Việt Nam) có góp ý đáng chú ý về nâng cao vị thế của Việt Nam, trong đó có phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế

Bà Nguyễn Thanh Cầm (Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp, Trung ương Hội LHPN Việt Nam) góp ý về nâng cao vị thế của Việt Nam, trong đó có phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế

Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh, Tổng Biên tập Báo PNVN có ý kến về đổi mới cách tuyên truyền nhằm thu hút nhiều thành phần, các tầng lớp phụ nữ tham gia các phong trào, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ

Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh, Tổng Biên tập Báo PNVN góp ý về đổi mới cách tuyên truyền nhằm thu hút nhiều thành phần, các tầng lớp phụ nữ tham gia các phong trào, hoạt động "vì sự tiến bộ phụ nữ"


Bà Phạm Thị Hương Giang (UV Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính) có những ý kiến thiết thực cho các dự thảo chuẩn bị cho Hội nghị BCH lần thứ X

Bà Phạm Thị Hương Giang (Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính) góp ý vào các dự thảo chuẩn bị cho Hội nghị BCH Hội LHPN Việt Nam lần thứ X


 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm