• Mới cập nhật:

Luật và Đời

9 lưu ý về giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế

28/12/2018 - 17:21 (GMT+7)
Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực thi hành từ tháng 12/2018. Theo đó, nhiều điểm mới về chính sách BHYT được áp dụng.
1. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi

- Trường hợp trẻ em sinh trước ngày 30 tháng 9 thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi (tròn 6 tuổi).

bhyt.JPG
Người dân tìm hiểu về BHYT, BHXH

 

- Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30 tháng 9 thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi (tròn 6 tuổi).

 

2. Đối với học sinh, sinh viên

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông sẽ được cấp thẻ BHYT hằng năm với giá trị như sau:

 

- Đối với học sinh lớp 1, thẻ BHYT có giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học;

 

- Đối với học sinh lớp 12, thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó.

 

- Đối với học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thẻ BHYT được cấp hằng năm, trong đó:

 

Với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng (tức là nhập học trước ngày 30/9);

 

Với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

 

3. Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng

 

Đây là nhóm thuộc ngân sách nhà nước đóng phí tham gia BHYT. Nghị định 146 quy định, thẻ BHYT cấp cho người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định sẽ có giá trị sử dụng ngay sau khi người đó hiến tạng.

 

4. Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

Nghị định 146 quy định, chi phí đóng BHYT đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng. Giá trị sử dụng thẻ BHYT của người hưởng trợ cấp thất nghiệp áp dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp.

 

5. Đối với người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

 

Đây là nhóm mà chi phí BHYT do ngân sách nhà nước đóng trong trường hợp người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Với các trường hợp này, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

6. Với người nghèo (nhóm 3), người cận nghèo (nhóm 4)

 

Đây là nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Những trường hợp này thì giá trị sử dụng thẻ BHYT được xác định tại quyết định phê duyệt danh sách.

 

7. Với đối tượng bảo trợ xã hội

 

Giá trị sử dụng thẻ BHYT được tính từ ngày hưởng trợ cấp xã hội tại quyết định của UBND cấp huyện.

 

8. Trường hợp đối tượng người thuộc hộ gia đình nông - lâm - ngư - diêm nghiệp có mức sống trung bình được nhà nước hỗ trợ một phần phí đóng BHYT; nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình (nhóm 5) và nhóm do người sử dụng lao động đóng (nhóm 6).

 

Những người thuộc hộ gia đình nông - lâm - ngư - diêm nghiệp có mức sống trung bình và những người thuộc nhóm 5, nhóm 6 tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có thời hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày có giá trị sử dụng.

 

9. Đối với đối tượng khác, giá trị sử dụng từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT.

 

Thẻ BHYT: Thông tin trên thẻ bao gồm 5 nội dung: thông tin cá nhân; mã thẻ BHYT; thời điểm thẻ có giá trị sử dụng; nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu; thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm