Kết quả tháng đầu tiên đấu giá online đồ ủng hộ Mottainai 2019

Kết quả tháng đầu tiên đấu giá online đồ ủng hộ Mottainai 2019

Sau hơn 1 tháng Báo PNVN bán đấu giá online gần 20 sản phẩm mới hoặc đã qua sử dụng do những tấm lòng hảo tâm ủng hộ Chương trình Mottainai mùa thứ 7, Quỹ "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" đã thu về gần 2 triệu đồng để góp phần trợ giúp trẻ thiệt thòi.
Loading...